Privacy beleid  van Stoffenwinckers
 
Wij zien het als onze plicht uw persoonlijke gegevens zorgvuldig te beheren en volgen daarin strikt de wet.
In deze Privacy verklaring leggen wij u uit, wat wij doen met de door u verstrekte gegevens wanneer u contact met ons 
opneemt of een bestelling plaatst.
Het door u gestelde vertrouwen in ons is een groot goed en wij zullen daarom ook altijd zeer zorgvuldig omgaan met 
uw gegevens.
 
Onze gegevens
Bedrijfsnaam : Stoffenwinckers
Naam eigenaar : John Winckers
Adres : Heerbaan 228
Postcode en plaats : 6566EX Millingen aan de Rijn
KvK nummer : 66966590
B.T.W.-nummer : NL060157227B01
 
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
  • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (naam, adresgegevens) om u goederen te kunnen leveren.

Deze informatie wordt gebruikt
  • voor intern gebruik en om met u te communiceren en/of u bestellingen toe te zenden.
  • om de inhoud van onze website te verbeteren
De informatie wordt alleen door Stoffenwinckers gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties 
voor commerciële doeleinden. 
Alle door ons bewaarde informatie wordt op een beveiligde server opgeslagen.
 
Cookies
Op deze site gebruiken we cookies 
Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw 
computer installeert. 
Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek en
wordt gebruikt :
  • om de inhoud van onze website te verbeteren.
  • om u in de gelegenheid te stellen snel naar onze pagina te komen en alle mogelijkheden hiervan optimaal te benutten.
 
Partnerschappen
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
 
Beveiliging
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging 
te voorkomen van informatie die wij van u ontvangen op onze site.
Al onze en dus ook uw gegevens staan op onze beveiligde server.
 
Uw IP adres
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw IP adres, zodat een eenmaal ingevoerde en nog 
niet geplaatste bestelling later alsnog door u kan worden geplaatst en/of veranderd.
 
Contact opnemen met Stoffenwinckers in verband met het privacybeleid
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen
  • Per email : info@stoffenwinckers.nl
  • Per telefoon : 06-45877863
  • Per brief : Heerbaan 228, 6566 EX Millingen aan de Rijn 

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het 
hierboven vermelde adres.
 
Over communicatie per brief
Als u ons via de website uw postadres meedeelt, zult u de goederen en/of  de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, 
op het adres dat u ons meegedeeld hebt.
 
Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via de website, zal ons bedrijf  alleen telefonisch contact met u opnemen als dit 
nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.
 
Wij sturen u geen ongevraagde reclame per post toe.
 
Toekomst
In ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruikt worden voor nieuwe doeleinden die op dit moment nog niet 
voorzien zijn in ons privacy-beleid. 
In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe 
doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons beleid voor de bescherming van persoonlijke
gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
 
Verzoek om inzage/correctie van uw gegevens
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen 
bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven 
vermelde adres.
 
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen 
bijhouden te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen
op het hierboven vermelde adres.
 
Nadat wij uw verzoek ontvangen hebben en uw gegevens geverifieerd hebben op juistheid, zullen wij u inzage bieden en de 
mogelijkheid geven eventueel uw gegevens te verbeteren..
 
Ons privacybeleid en onze site
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met:
Stoffenwinckers  t.a.v. de heer J. Winckers.
U kunt daarvoor het adres gebruiken dat u bovenaan deze verklaring vindt.
 
 
John Winckers
Stoffenwinckers
mei 2018